Skola får inte bidrag

NORRKÖPING Mikael Elias Teoretiska gymnasium i Norrköpings får inget statligt stöd.

 

Enligt Skolinspektionen finns det inte förutsättningar enligt skollagen för att bevilja deras ansökan.
Den fristående gymnasieskolan Mikael Elias teoretiska gymnasium får inget bidrag för en teknisk utbildning med inriktning Internationell teknikutveckling för ekonomisk hållbar användning av naturresurser.

 

Skolinspektionen menar att en etablering av utbildningen skulle innebära att det blir svårt för Norrköpings kommun att kunna erbjuda Teknikprogrammet i kommunal regi och därmed medföra påtagliga negativa konsekvenser för skolväsendet i kommunen.

 

...men de får
En skola som däremot får stöd är Norrköpings tekniska gymnasium. Skolinspektionen berättigar dem stöd för utbildningarna El och automationsteknik samt Ingenjörsteknik från och med bidragsåret 2010. Norrköpings tekniska gymnasium ställs därmed under Skolinspektionens tillsyn.

 

 
 

Nyheter från Norrköping