Med en två dagar lång konferens på Arbetets museum, med början på onsdagen, firar Rossby Centre sitt 20-årsjubileum.

Det blir både en tillbakablick på åren som gått sedan starten 1997 och framtiden som väntar.

Rossby Centre, med 25 forskare från tolv olika länder, är en del av SMHI:s forskningsavdelning, som har över 100 medarbetare.

– Vi är en ganska internationell grupp, säger Erik Kjellström, klimatforskare och chef för Rossby Centre.

Vid starten för tjugo år sedan fokuserade man på regionala klimatmodeller och var först med att utveckla kopplade system så man kunde räkna både på hav och atmosfär samtidigt, och titta på till exempel Östersjön.

I dag jobbar centret både med globala och regionala modeller. En viktig del i arbetet är också att stötta samhället med information om de klimatscenarier som forskarna räknar fram.

– Vi tar fram detaljerad klimatinformation, inte bara för Europa, utan också för till exempel Afrika, södra Asien och Centralamerika, säger Erik Kjellström och framhåller att centret är världsledande som producent av den typen av information.

Centret tar också fram klimattjänster åt beslutsfattare i samhället. Det kan handla om hur klimatet kan komma att förändras i framtiden, med temperaturförändringar i Sverige.

Ralf Döscher, vetenskaplig ledare på SMHI Rossby Centre, berättar om olika globala klimatscenarier beroende på olika politiska vägval.

Avgörande blir hur Parisavtalet, om att hålla den globala uppvärmningen under två grader, följs.

– Vi ser redan i dag väldigt tydliga klimatförändringar, säger Erik Kjellström och talar om en stark uppvärmning.

Redan i dag ser man en kortare snösäsong i Sverige, säger han.

Vad behöver politikerna i Norrköping tänka på?

– Det de redan jobbar med är översvämningsproblematik, skyfall. En annan fråga är värme på somrarna, värmeböljor. Hur hanterar vi långa perioder med höga temperaturer?

Just nu förbereder Rossby Centre för de första klimatberäkningarna som ska ligga till grund för nästa klimatrapport från FN:s klimatpanel.

Centret har fått namn efter meteorologen Carl-Gustaf Rossby, verksam på 40- och 50-talen. Han flyttade till USA och etablerade den amerikanska vädertjänsten. Han var tidig med att uppmärksamma att det som släpps ut i atmosfären kan påverka människan.