Ekonomi Det blev ett överskott i statens betalningar på 8,4 miljarder kronor i september, enligt Riksgälden. Myndigheten hade räknat med ett underskott på 7,6 miljarder kronor.

Högre skatteinkomster och lägre utgifter förklarar skillnaden, enligt Riksgälden.

Skatteinkomsterna var cirka 8 miljarder kronor högre än i prognosen. Samtidigt var statens utgifter cirka 6 miljarder kronor lägre än beräknat.

För tolvmånadersperioden till och med september visade statens betalningar ett överskott på 50,8 miljarder kronor.