– Vi håller kontinuerligt på med utveckling som ger SGT-800 mer uteffekt och ökad verkningsgrad, säger Mats Björkman, produktansvarig för turbinen som började utvecklas 1994 och lanserades tre år senare.

Den Finspångstillverkade gasturbinen SGT-800 går nu att få med 57 megawatt. Den första versionen som lanserades 1997 hade som en jämförelse 43 megawatt.

– Den grundläggande designen är fortfarande densamma. Det sätt vi arbetat med när det gäller 800:an är att hela tiden ta små steg med de förbättringar vi gör. Det är en strategi vi har för att hålla en hög tillförlitlighet, istället för att ta stora steg som kan skapa större osäkerheter och risker, berättar Mats Björkman.

Artikelbild

| Mer kraft. SGT-800 har nyligen uppgraderats så den både ger mer kraft och ökad verkningsgrad.

Rent tekniskt handlar den senaste uppgraderingen om förbättringar i gasturbinens kompressor– och turbindelar, men också reducering av förluster i dess växellåda och optimering av turbinens utloppsdelar. Anläggningens totala storlek har också kunnat reduceras och vissa förinstallationer kan numera göras i verkstaden vilket ger kortare installationstid på den slutliga anläggningsplatsen.

De två turbinerna av modellen SGT-800 som sålts till Kina (se separat artikel) har 54 megawatt. Den nya uppgraderingen till 57 megawatt lanserades nyligen vid den stora branschmässan Power gen Asia i Bangkok.

– Lanseringen gör oss ännu starkare på marknaden. I en kombicykelkonfiguration med två SGT-800 och en ångturbin kan nu den totala uteffekten nå upp till 163 megawatt med 58,6 procents elverkningsgrad. Eftersom SGT-800 ofta används i kombikraftverk så är en av våra största drivkrafter när vi arbetar med förbättringar att öka elverkningsgraden. Detta har en direkt och positiv påverkan när det gäller att reducera koldioxidutsläpp.

Under sommaren har Siemens även gjort prov med att samelda vätgas med naturgas för att ytterligare minska miljöpåverkan.

– Vi har kört med ända upp till 50 procent vätgas och det har fungerat väldigt bra. Med förbränning av vätgas får man inget koldioxidutsläpp utan bara vattenånga. Hög verkningsgrad och förbättrade möjligheter att använda vätgas är därför viktigt för oss. På lång sikt skulle det vara optimalt att använda 100 procent vätgas, men det är en hel del utveckling och jobb kvar innan vi når dit, förklarar Mats Björkman.

I skrivande stund har cirka 330 gasturbiner av typen SGT-800 sålts sedan starten 1997. Priset för en turbin är olika på grund av utrustning och serviceavtal, men ett snittpris på en bit över 100 miljoner svenska kronor per enhet är ingen vild gissning. Siemens i Finspång tillverkar cirka 40 SGT-800 per år. Asien och Stilla havsområdet är två viktiga marknader för Siemens och SGT-800 med över 100 sålda enheter och mer än 70 av dessa har sålts till Thailand.

– Normal leveranstid när vi fått en order är tio till tolv månader. Vi har också utvecklat ett standardiserat koncept för SGT-800 som ger oss möjlighet att leverera ett antal turbiner på tre till sex månader när kunderna har extra bråttom. Det har varit ett väldigt framgångsrikt koncept, säger Mats Björkman.

0122-150 03