I en motion lyfter Sverigedemokraterna fram flera av ortens kulturella skatter som forna boplatser, fornborgar, runstenar, industri och bruksmiljöer, slott och herresäten, vackra kyrkor, glasbruk och gruvmiljöer.

"Vi har en anrik historia med gruvnäring och vapentillverkning, där kanoner från Finspångs styckebruk spelade en viktig roll på slagfälten runt om i Europa och bidrog till att bygga upp den svenska stormakten. Därutöver en stor vapenexport till Danmark, Ryssland, Holland, som sedan utvecklades till mer fredliga artiklar, såsom turbiner och produkter, till bland annat bilindustrin", skriver SDs Torgny Maurer i motionen.

Han påpekar att både kommunen och allmänheten vill att detta kulturella arv ska leva vidare till gagn för kommande generationer.

"Finspångs kommun gör i dag en del åtgärder för att förvalta och bevara kommunens kulturella arv. Det finns ytterligare åtgärder som skulle kunna komplettera kommunens förvaltning av detta arv, till exempel att införa ett kulturarvsstipendium. Detta stipendium ska ge ekonomiskt stöd till kulturarvsfrämjande verksamheter", konstaterar Torgny Maurer.

Tanken är att organisationer, föreningar och myndigheter som vill bedriva denna sorts verksamhet ska kunna söka ekonomiskt stöd genom detta stipendium.

Enligt Sverigedemokraternas principprogram gäller det att värna om kulturarvet för att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de åstadkommit och den viktigaste aspekten är att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt.