De regionala skillnaderna är stora vad gäller när och om unga väljer att studera vidare efter gymnasiet.

Under 2016 hade 36 procent av 24-åringarna i Finspång påbörjat en högskoleutbildning. Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga påbörjar en högskoleutbildning, skillnader mellan olika län och kommuner vid olika åldrar och skillnader mellan kvinnor och män. De åldrar som har följts upp är 19, 21 och 24 år.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor. Det är viktigt att komma ihåg att i kommuner där det inte bor så många kan det se ut som att svängningarna är väldigt stora när det i själva verket rör sig om ett mindre antal individer, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ, i ett pressmeddelande.

I hela Östergötlands län hade 41,7 procent påbörjat en högskoleutbildning och i landet som helhet 43,6 procent. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 81,3 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 16 procent i den kommun som hade lägst övergång.