Tidningen har vid flera tillfällen skrivit om eventuella åtgärder efter förra årets tågolycka.

Det var sent på fredagskvällen den 12 augusti 2016 som sex vagnar i ett godståg från Green Cargo spårade ur vid Sundet, utanför Finspång. Tåget hade 24 vagnar. Sex av dessa spårade ur och tre välte. En vagn träffade ett uthus.

Bärgningsarbetet, under Trafikverkets ledning, inleddes omgående och reparationsarbetet pågick under cirka en månad.

Artikelbild

| Urspårning. Så här såg det ut vid olycksplatsen dagen efter händelsen.

Räls, ­slipers och ballast byttes ut och det skedde även vissa åtgärder vid förlängningen av olycksplatsen.

Men besiktningen av banan visade att tågbanan, på flera platser, är i stort behov av att rustas upp.

– Vi håller på och gör förbättringar på flera utvalda ställen mellan Finspång och Kimstad. Vi byter slipers och räls och lägger nytt makadam, berättar André Antoney.

Makadam är krossad sten, som inte innehåller några nollfraktioner, och används som överbyggnad under vägbeläggning och som underlag till järnvägsspår.

Artikelbild

| Körbar. Räls, slipers och ballast byttes ut och reparerades efter tågurspårningen i augusti förra året.

Upprustningen är ett krav för att tågbanan ska vara funktionsduglig i många år.

– Det handlar om att förlänga banans livslängd och försöka minska risken för urspårningar. Arbetet inleddes i somras och beräknas vara klart i slutet av året. Stationsområdet i Finspång används som uppställningsplats när det gäller detta projekt.

Trafikverket har köpt en fastighet i närheten av Sundet, utanför Finspång.

– Det handlar om en sjötomt. Huset ska rivas av säkerhetsskäl. Plankorsningen i området ska tas bort, säger André Anthoney.

Green Cargos tåg i mitten av augusti förra året avgick från Finspång i riktning mot Skärblacka/Kimstad och var bland ­annat lastat med stora pappers­rullar. Tåget hade diesellok i varje ände.

Banan är enbart avsedd för godstrafik.

Det rör sig om en lågtrafikerad bana, med cirka fyra–sex transporter per dag.

Till exempel transporterar SSAB en hel del stål dagligen och Gränges har många transporter av aluminiumgöt. Det sker dessutom regelbundna tågtransporter med gasol.

Sveriges järnvägsnät är drygt 16 500 spårkilometer. Av detta förvaltar Trafikverket ungefär 14 700 spårkilometer.

I järnvägsnätet ingår flera tusen kilometer järnväg och ett stort antal tunnlar, broar och plankorsningar.