Satsningen kallas för Yrkesvux och är ett samarbete mellan kommunens vuxenutbildning, CNG-gymnasiet, kommunens integrationssamordnare och Arbetsförmedlingen. Det är ett sätt för företagen att få personer med rätt kompetens och ett sätt för de arbetssökande att kunna försörja sig genom arbete. Många satsingar har gjorts tidigare för den här gruppen runt om i Sverige men resultatet har inte alltid varit så lyckat.

Vi frågar rektorn för Vuxenutbildningen, Ylva Svensson, varför hon tror att man ska lyckas den här gången.

­– Vi har förberett den här satsningen väldigt noga. Vi vet vad företagen i Finspång efterfrågar för kompetens och den utbildning som krävs kan skräddarsys på CNG. Arbetsförmedlingen har informerat om utbildningen och sedan har man fått söka. Många var intresserade och i den här omgången valdes 30 ut. Redan i juni gick de sedan en nio dagar lång prova-på-kurs, en så kallad validiering, för att se att de också hade förutsättningar att klara utbildningen. Efter det har nu hela 25 kunnat börja. De övriga har inte hoppat av. Istället fungerade det inte just nu för dem. Så de finns i en kö där ytterligare 30 väntar på sin tur, berättar Ylva Svensson.

Artikelbild

Utbildning är inte tidsbegränsad utan istället kommer deltagarna att lotsas ut till praktikplatser på industrierna runt om i Finspång efter hand. Kursledningen bedömer när kunskaperna både i svenska språket, de praktiska färdigheterna och säkerhetstänkandet är tillräckligt höga för att ta nästa steg. Förhoppningen är att praktiken ska leda till ett fast jobb.

– Det är ju inte garanterat att man får jobb precis på det företag, där man praktiserat, men eftersom vi gjort noggrant förarbete vet vi att jobben finns.Vi hoppas mycket på detta och ser också framför oss att CNG:s nya utbildning senare ska kunna ha hela regionen som upptagningsområde.Kommer någon från Boxholm går de först utbildning här och kan sedan göra praktik på en industri i Boxholm, som efterfrågan kompetensen.

22 av deltagarna är nyanlända från flera olika länder, medan tre är ursprungssvenskar.

– Samtidigt som det är en utbildning blir det också ett integrationsprojekt. De med utländsk bakgrund läser först svenska anpassad efter samhällets och industrins krav i några timmar varje dag och går sedan över till verkstaden för att lära det praktiska arbetet, där svenska blir språket som talas, berättar Ylva Svensson.

Den praktiska utbildningen genomförs först som en grundutbildning och sedan finns tre olika specialiteter som deltagarna kan välja: montage, underhåll och datorstyrd tillverkning.

Jonny Andersson är en av lärarna i verkstaden och berättar om deltagarnas stora entusiasm under de lektionstimmar man hunnit med hittills:

– Alla är väldigt motiverade och jobbar på fantastiskt bra. Den yngste deltagaren är 21 år och de äldsta någonstans mellan 45-50.

– Hur är det med könsfördelningen?

– Inte lika bra. Bara män den här gången. Under prova-på-dagarna fanns tre kvinnor med, men tyvärr kunde de inte starta utbildningen redan nu. Men de finns kvar tillsammans med några fler kvinnor och väntar på sin tur lite längre fram, säger Jonny Andersson.