Det har fällts träd och arbetas nu i den del av Vibjörnsparken där det förr stod en lada. Här pågår arbetet med att anlägga en alldeles ny lekpark och när Folkbladet besöker platsen fixar man just till en grillplats som ligger intill den blivande lekparken.

– Vi håller på med lekplaten och har även fällt och rensar upp, berättar Johan Fransson från Andersson & Baggman som har entrepenaden på lekplatsen och även bygget av en toa vid Klippestorpsgården innan han går upp i grävmaskinen för att flytta på ett fällt träd modell större som ligger i skogsbrynet.

Innanför byggstängslet kan man se konturerna av det som ska bli: en smal klättervägg ligger bredvid en rutschkana och en bit upp mot skogsbrynet står en liten koja som man tar sig upp till via en smal trätrappa – enligt kommunens hemsida ska här också finnas trädjur, labyrinter, gungor och sandlådor. Uppe i skogen ovanför har man redan anlagt en naturstig.

Artikelbild

| Grillplats. Christoffer Abrahamsson och Johan Fransson (i grävmaskinen) från Andersson & Baggman.

– Allt det här grundar sig i en medborgardialog vi höll 2015 där vi kommunicerade med och lyssnade på vad folk ville skulle ske i Vibjörnsparken, berättar Lina Alm, samhällsutvecklare på Finspångs kommun.

– Sedan gjorde vi en rapport som ledde till att kommunstyrelsen gav en budget till att utveckla Vibjörnsparken efter medborgarnas förslag.

De grundläggande deviserna som framkom var: ökad tillgänglighet, ökad trygghet, förstärkta naturvärden samt att barnen skulle ha någonstans att leka.

– Lekplatsen utgår från allt annat vi gjort i parken som till exempel naturstigen i skogspartiet strax intill och slåtterängarna, säger Lina Alm.

Artikelbild

| Stockar. De ska användas till sargar och annat.

– Naturtemat återkommer i lekparken där vi till exempel använder barkat timmer som tagits ner på olika platser i kommunen, vi arbetar med att ha en lokal förankring i vårt arbete. Ett annat exempel är att gymnasieelever från CNG och Bergska varit delaktiga i att designa och ta fram skylthållare och bygga parkbänkar.

För att konkretisera lekparken inför anläggandt har man tagit hjälp av en landskapsarkitekt.

Artikelbild

| Samhällsutvecklare. Lina Alm.

– Det är ju regler att tänka på så de mer detaljerade planerna har denne fått utforma, säger Lina Alm som kan avslöja när invigningen av Vibjörnsparken kommer att äga rum.

– Vi bjuder in allmänheten till parken fredagen den 1 december på eftermiddagen.

Artikelbild

011-200 472