Uppgifterna bygger på en ny sammanställning från Indoor Energy och Ömangruppen baserad på energideklarationer.

I Finspång är det hela 84 procent av de energiklassade byggnaderna som inte klarar energiförbrukningskraven för nya byggnader. Det placerar kommunen på plats 194 bland Sveriges kommuner.

– I Sverige går cirka 40 procent av energiförbrukningen till att värma och kyla fastigheter. Många fastighetsägare gör redan stora energieffektiviseringar, men de flesta har goda möjligheter att göra ännu mer, säger Mats Bjelkevik, vd Indoor Energy, i ett pressmeddelande.

Sammanställningen visar att 121 byggnader i Finspång klarar kraven som ställs vad gäller nyproduktion. Det motsvarar 16 procent av byggnaderna.

Sju byggnader hamnar i den allra bästa kategorin, med en energiprestanda under 50 procent av kravet för nybyggnation. I sammanställningen ingår endast de byggnader som har klassificerats sedan energiklassning infördes 1 januari 2014.

Av Finspångs 756 energiklassade byggnader tillhör sju den bästa kategorin. 105 byggnader tillhör den sämsta kategorin med energiprestanda över 235 procent högre än kravet för nya byggnader.

I Sverige som helhet lever 19 procent av fastigheterna upp till kravet för nya byggnader.

– Nyproducerade fastigheter måste vara energisnåla, men även ägare till äldre fastigheter har stora möjligheter att med små åtgärder spara både energi och pengar. Det är enklare att energieffektivisera gamla fastigheter än vad många tror, kommenterar Peter Arvidsson, vd Ömangruppen.