– Vårt mål är så klart att klättra ännu högre och lägga oss på den övre halvan. Där räknar jag med att vi är om några år, säger utbildningsrådet Stefan Carlsson (V).

Förra året återfanns Finspång kommun således långt ner på listan över landets bästa skolkommun, när samtliga kriterier räknats samman. Placering 260. I år ser det lite ljusare ut, med en klättring upp till plats 243.

– Det är givetvis kul att vi klättrar, samtidigt ska man komma i håg att den här undersökningen handlar om en jämförelse med andra kommuner och säger kanske inte så mycket om hur skolverksamheten egentligen fungerar, fortsätter Stefan Carlsson.

Ändå vill han lyfta fram ett par ljusglimtar som bidragit till avancemanget.

– Framför allt måluppfyllelsen för eleverna i årskurs nio, andelen godkända som lämnat grundskolan har ökat och det känns väldigt positivt och värt att notera, säger han.

Siffran för året visar att Finspång ligger på plats 227, förra på 272.

Ett annat kriterium som Stefan Carlsson lyfter fram är att andelen friska lärare ökat, vilket lett till att kommunen på det området tagit klivet från 56 till 11.

– Det visar nog att lärarna trivs hos oss, konstarerar han.

Men det finns också områden där kommunen backar. När det gäller andelen utbildade lärare faller kommunen ner till plats 214 mot 178 förra året. Samma med lärartätheten, från plats 171 förra året till 186 i år.

– Det känns lite svårt att kommentera de siffrorna eftersom statistiken som de bygger på inte är en nulägesbeskrivning. Känslan jag har är ändå att vi till höstterminens start lyckades rekrytera en stor andel behöriga lärare till de vakanser vi hade. Och när det gäller lärartätheten, så står det inget i kriterierna om att det handlar om utbildade lärare. Eftersom vi eftersträvar behöriga lärare och har anställt flera sådana, kan det vara så att vi i stället minskat antalet elevassistenter, och då hamnar vi längre ner när det gäller lärartäthet. Men det här är en spekulation från min sida, jag har inte satt mig ner och analyserat det mer noggrant, fortsätter Stefan Carlsson.

Hur ska ni nu göra för att klättra till övre halvan?

– Vi har nyligen antagit en ny grundskolestrategi med sju olika kriterier, där ett av det viktigaste är att öka läsförmågan. Vi har också anställt en ny utbildningschef Christina Lohman, som är duktig på att lyfta det som bör göras för att förbättra och som tidigare lyckats väldigt bra.