Årets kampanjvecka, vecka 40, har fått namnet Balansera mera. Det är en nationell satsning med syftet att minska antalet fallolyckor bland äldre. Finspångs kommun är en av fyra kommuner i länet som tillsammans med Region Östergötland kraftsamlar för att få ner siffran.

– Det är 70 000 personer varje år som söker vård för fallolyckor i landet. Exakt hur många som just finns här i Finspångs kommun är svårt att säga, eftersom vi bara får uppgifter om dem som bor på kommunalt boende eller har hemtjänst. De som inte har hemtjänst och bor i sina hem har vi ingen fallstatistik på, säger enhetschef Erika Källman Lindblom, Finspångs kommun.

Men att det sker även där är ingen gissning.

–  Många äldre som bor hemma vill klara sig själva och undviker att ta hjälp för att byta glödlampor, batterier i brandvarnaren eller gardiner och klättrar då upp själva. Många resonerar säkert ”det händer inte mig” Men har man balansproblem eller till exempel tar mediciner som gör att man blir lite yr, så finns risken, tillägger hon.

Under veckan har det därför också hållits en föreläsning med fokus på just medicinering: ”Vikten att ha kontroll över sina mediciner”. Det har också funnits möjlighet att prova på rörelse- och balansträning.

– Man har också fått tips på hur man tar sig upp från golvet efter ett fall genom att själv få prova att ta sig upp, tillägger Erika Källman Lindblom

Veckan avslutas på fredag med information på träffpunkt Ankaret på Högby, om bland annat Fixartjänst.

– Det är ett tips att faktiskt ringa dit för att få hjälp med att exempelvis att byta gardiner, byta glödlampor eller sätta upp adventsstjärnan. Man måste våga be om hjälp. Ett annat tips är att träna sin balans regelbundet och även se över så att man äter tillräckligt mycket. En hel del äldre säger att de inte behöver äta så mycket för att de inte gör så mycket, men så är det ju inte, fortsätter hon.

Nytt för i år är att besökarna får snoddar som kan användas för att träna upp balansen , liksom isdubbar för att minimera halkolyckor utomhus i vinter. För mycket går att ändå att förebygga, menar Erika Källman Lindblom.

Hon uppmanar också till att alltid ha mobiltelefonen laddad och tillhands om olyckan skulle vara framme och man behöver larma.

-Trots att det är tredje året vi informerar på det här sättet är intresset stort. Den respons vi fått är att det är väldigt nyttigt att bli påmind, tillägger hon.