Jägaren hade ansökt till Länsstyrelsen om att få skjuta 60 vuxna djur och 60 kalvar. I ansökan skriver mannen att han vill hjälpa jordbrukare att "skydda sin grödor", som djuren annars äter upp. Han förklarar att man utan resultat har försökt skrämma bort hjortarna och därför nu vill få tillstånd till skyddsjakt.

Länsstyrelsen godkänner nu det önskemålet, men tillägger att jakten bara får genomföras på eller i direkt anslutning till odlade fält. Den begränsas också av en rad andra krav.

Samtidigt ges ytterligare tre jägare tillstånd att fälla totalt 19 dovhjortar i andra delar av kommunen. Även där är anledningen till jakten att kunna skydda växande grödor.