Med minskade ekonomiska förutsättningar anses det primära vara att prioritera det allra viktigaste i verksamheten.

– Det måste finnas en balans mellan kostnader för personal och förvaltning av fastigheter. Finspång är en stor församling till ytan och det är viktigt att vi är närvarande i alla delar av kommunen. Svenska kyrkan har en bra verksamhet och en viktig del i vårt samhälle. Vi måste synliggöra den tydligare, säger Sune Horkeby (C) i För svenska kyrkans framtid.

Gruppen var näst störst i kommunen senaste perioden med åtta platser, jämfört med Posks 15.

– Det har varit en öppen dialog i fullmäktige. Under den gångna perioden har de gamla församlingarna vuxit ihop och en vi-känsla har etablerat sig för Finspångs församling, säger Sune Horkeby.

Hur kan det påverka valet att S gör comeback i fullmäktigevalet?

– Vi välkomnar Socialdemokraterna som är en viktig del i kommande beslut, där de representerar många av församlingens medlemmar. Vi delar deras syn på en öppen folkkyrka för alla. De kommer naturligtvis ta en del platser från oss och de andra grupperna, säger Sune Horkeby.