– Det var verkligen dags för en förbättring av orgeln, säger orgelbyggaren Henrik Lind som ansvarar för arbetet. Vissa reglage är trasiga, piporna mer eller mindre dammiga och vissa pipor behöver även stämmas.

Hur gammal är orgeln?

– Orgeln är byggd i slutet av 1800-talet av Stockholmsföretaget Åkerman & Lund och sedan renoverad på 1960-talet. Men nu var det som sagt dags för ett nytt underhållsarbete och rengöring av den här i grunden fina orgeln.

Artikelbild

| En pipa. Här visar orgelbyggaren Henrik Lind upp en av piporna från Hällestads kyrkoorgel. Pipor som är från någon centimeter till 2,5 meter stora.

Hur många pipor består en sådan är orgel av?

– Här i Hällestads kyrka finns det cirka 14 000 pipor, att damma av och stämma, så det är ganska mycket pyssel bar med det. Sedan har en del utdragsreglage här framme vid orgeln gått sönder och det kommer jag att laga nu också.

Är det svårt att komma åt alla piporna, förutom de som man ser här in mot kyrkorummet?

– För det första kan jag slå fast att de fina pipor som utgör fasaden framför orgeln här på läktaren, bara är just en stum fasad och de är inte inkopplade på orgeln.

Artikelbild

| Pampig fasad. Den här pampiga fasaden framför orgeln i Hällestads kyrka består av stumma pipor, som bara är just en fasad.

– Så de 14 000 piporna som ljuder, finns i innandömet bakom den här fasaden och går hyfsat lätt att komma åt från baksidan av orgelbygget.

Kommer ljudet från orgeln att låta mycket bättre, när du är klar med renoveringen?

Artikelbild

| Av trä. De allra flesta orgelpiporna i Hällestads kyrka är av metall, men några av trä och här visar Henrik Lind upp ett sådant exemplar.

– Ja, det kommer att bli skillnad på ljudet efter att jag stämt piporna och jag tror att man som besökare i kyrkan framöver, kommer att kunna höra den förändringen.

Kan du förklara förändringen?

Artikelbild

| Trasiga. Vissa reglage bredvid orgeln i Hällestads kyrka är trasiga och kommer nu att lagas, i samband med en större renovering.

– Förr ville man ha ljudet mer rått och oputsat och lite barockideal. Men efter den här renoveringen är min målsättning att det ska bli en mer samlad klang på alla piporna, jämfört med den tidigare lite "oborstade" klangen. Det som blev nytt här på 1960-talet var ingen dålig kvalitet, men man fick inte riktigt klangerna att smälta ihop med den äldre klangbilden från 1890-talet, vilket jag ska försöka rätta till nu.

Gösta Johansson, ordförande i kyrkorådet i Finspångs församling, säger så här om orgelrenoveringen:

Artikelbild

| Stäminstrument. Till vänster ses ett instrument som används för att stämma pipor i en kyrkoorgel och till höger en stämma som ska förbättras.

– Vi har haft planer på den här renoveringen i flera år, men nu äntligen kom vi till skott och det var hög tid för det.

Hur mycket kostar det?

Artikelbild

| Provar. Det blir förstås en hel del provspel, i samband med att orgelbyggaren Henrik Lind, stämmer kyrkoorgeln i Hällestad.

– Vi räknar med att renoveringsarbetet kommer att kosta församlingen cirka 400 000 kronor, men hälften av den summan kommer från Burénska fonden här i Hällestad och det har ju underlättat den här renoveringen.