2010 års bokslutssiffror var ingen rolig läsning för Vallonbygden i Finspång. Minus 1 268 000 kronor var resultatet.

Men denna dystra statistik har förvandlats till ett överskott på hela 5 574 000 kronor för 2011.

- Vi har ökat våra nettointäkter med 6,8 miljoner kronor. Vi hyr ut fler lägenheter än tidigare. I centralorten är 99 procent av bostäderna uthyrda, säger Björn Andersson.

Artikelbild

| Det är vid området där Majorsvillan ligger i Finspångs centrum som Vallonbygden planerar att bygga ett åttavåningshus med utsikt över sjön Skuten.

Andra delar som påverkat plusstatistiken är minskade personalkostnader och lägre driftskostnader.

- Eftersom vintern var mild med gynnsamma temperaturer kunde vi hålla nere snöröjningskostnaderna.

Läs mer i papperstidningen