Därmed borde det hela vara klappat och klart för en biogasmack i Finspång, kan man tycka? Eller? Nja, inte riktigt.

- Vi har velat påvisa att det finns en efterfrågan för en biogasmack i Finspång, men tyvärr har det inte resulterat i någon mack, säger Per Strannelid.

- Just nu bygger vi mackar efter två huvudspår, säger Johan Aspegren och förklarar vidare:

- Den första är storstäder där det redan finns biogasmackar och där det finns många biogasbilar och den andra är längs Europavägar. Finspång passar inte in på någon av dessa.

Finspång ligger ju längs 51:an. Där trafikerar all trafik upp mot Örebro och vidare norrut?

- Jo, det är klart att det spelar roll, absolut, säger Johan Aspegren.

Att säga att biogasfrågan är het i Finspång är kanske att ta i, men att den finns med i kommunens framtidplanering är dock helt klar. Möten mellan kommunen och Eon och Svensk biogas har arrangerats ett flertal gånger, utan att riktigt ge önskat resultat. Knäckfrågan verkar vara lite av "vem-ska-ta-första-steget-princip": kommun, företag och privatpersonerna genom att skaffa biogasbilar, eller biogasaktören genom att etablera en mack?

- Vi är beroende av att någon aktör som tillhandahåller biogasmackar blir tillräckligt intresserade av att etablera en mack här i Finspång, sedan kan vi konvertera kommunens bilar eller se över upphandlingen när vi leasar bilar. Vi har visat för till exempel Eon att det finns ett intresse, säger Per Strannelid.

Eon verkar tycka tvärtom, att kommunen och andra intressenter ska ta första steget. Och där står det och väger.

Johan Aspegren lyfter även fram att det hela är en kostnads- och tillgångsfråga. Många kommuner vill ha gasmackar, vilket kostar Eon pengar, samtidigt som det ska finnas tillgång till gas, helst på nära håll.

- Visst kan man "flaka" gas, alltså köra med lastbil, men det blir det långa tranporter med långtradare, som drivs på diesel, och då tappar man ju lite av grejen med det hela, säger han.

En fördel Eon ser är om kommunen har en egen eller egna biogasproducenter. Det har inte Finspång i dag. I alla fall inte i tillräcklig storlek.

- Vi har en biogaspanna vid reningsverket, men den är inte tillräckligt stor för att producera egen biogas, säger Per Strannelid.

Han har dock en klar vision att det en dag, helst inom kort, ska finnas en biogasmack i Finspång:

- Vi gör vad vi kan för att få hit en mack vi vi kan bli en del av den unika biogasregionen vi tillhör. Vi ska inte vara en vit fläck längre.

Och Eon verkar räcka ut en hand:

- Be kommunen ha en dialog med oss så kan vi räkna på det. För ett år sedan byggde vi en mack i Älmhult efter att vi träffat en överenskommelse med kommunen och ett visst företag i möbelbranschen, som lovade att byta ut alla sina bilar till biogasbilar, säger Johan Aspegren.