– Så vi tror att den här nya appen, kommer att bli av riksintresse, för andra kommuner som undervisar SFI-elever, det vill säga svenska för invandrare, säger Anders Frick, rektor på Komvux på S:t Olofsskolan.

Den som kom med idén till en vuxen-app är läraren Lena Ryman, som bland annat har elever som är analfabeter, när de kommer till Sverige:

– Allt började med att vi för ett år sedan introducerade iPad-plattor i undervisningen, säger Lena Ryman. Och det blev direkt ett spännande inslag, som underlättade undervisningen och togs emot mycket positivt av eleverna. Inte minst analfabeterna, som inte kan läsa, inte skriva, har svårt att hålla i en penna och inte vet hur man använder ett lexikon.

– För dom har iPaden blivit ett mycket värdefullt hjälpmedel, men problemet har varit att det bara finns väldigt barntillvända appar, när det gällt att lära sig läsa och skriva. Jag har laddat hem 100-tals appar och använt cirka 20 , men alla har varit väldigt barnsliga.

– Jag har verkligen sökt och sökt efter vuxen-appar, men inte hittat någon. Så nu är jag jätteglad att vi själva tagit saken i egna händer och tillverkar en egen vuxen-app här i Norrköping.