Och ni har ingen export av gurkor till andra länder?

- Nej, vi säljer allt vi producerar här i mellan-Sverige och det har fortgått som vanligt, även under den gurkkris som drabbat många andra odlare nere i Europa. Och det har säkert varit mycket besvärligt för många andra odlare, som drabbats av de här problemen.

Men mitt i krisen, verkar forskarna nu kommit fram till att gurkorna troligen inte är orsaken till ehec-smittan?

- Ja, så är visst senaste beskedet och det känns förstås positivt om det är så, eftersom många odlare nere i Europa i princip fått kasta bort alla sina gurkor.

- Men mitt i alltihopa, känner vi själva ingen oro, utan våra gurkor produceras och säljs precis som vanligt, säger Anita Lind.

Tomas Isberg, som är vice ordförande i Grönsaksodlarnas Riksförbund, förklarar situationen för svenska grönsaksodlare:

- Om man är en lokal producent av gurkor i Sverige, som Brinks gurkor, och har ett fast pris hos sina kunder, kan man troligen klara sig igenom den här ehec-krisen utan problem.

- Det är värre för våra medlemmar, vars gurkor går på export och bland annat säljs via auktioner i Helsingborg, så har man ett auktionspris att rätta sig efter och det är där prisraset har kommit.

- Det vill säga att kilopriset rasat ner från normala 7-8 kronor till 3:85 i tisdags.

Ser du ingen ljusning av problemet?

- Jo, det blev en liten uppgång av priset under onsdagen, eftersom man nu börjar tala om tt gurkorna troligen inte är orsaken till det pågående ehec-problemet. Så man kan ju hoppas att trenden nu vänder, eftersom vi nu är inne i den period där vi i Sverige producerar som mest gurka, uppåt 150 ton per dag, och samtidigt har hela Europa varit fullt av gurkor som ingen velat köpa.

- Det enda jag hoppas, säger Tomas Isberg, är att man så snabbt som möjligt hittar orsaken till ehec-smittan och att EU ställer upp med ekonomiskt stöd till de odlare som drabbats.