<span class="mr">Konst</span>

Som att förstärka det här försöket till kommunikation finns människor med, de mest överraskande figurer - eller delar av... Hon blandar foto och objekt, musik hör till upplevelsen och som en kommentar till den här texten kan man se att ett verk i blandteknik heter "and being confused is an exercise 1". Bara att ta för sig.
Båda konstnärerna kommer från Stockholm, medutställare är Jenny Granlund som visar stora och mindre teckningar i blyerts, till största delen.
Det är något helt annorlunda, men ändå inte utan kontakter med Schmid. Jenny Granlund arbetar med mönster, mönster på mönster och det är fint rytmiskt, till och med musikaliskt med de olika ytorna som får djup av att växla med svarta tunga "vågor" eller slingor och mycket små, ytterst fina, upprepade former. Och varierande styrkor däremellan. Man kan se hur bilderna bearbetats, ändrats, gjorts om helt och blivit till nya verk. I något sällsynt fall dyker en känd form upp, annars handlar det om de här innehållsrika ytorna.
Och alltså, om någonting ogripbart, utöver det estetiska, som binder de båda unga kvinnornas konst samman.