Åke Hodell levde mellan 1919 och 2000 och gjorde sig känd som en mångsysslande författare, ljudkonstnär, dramatiker och bildskapare.

Han började sin karriär som flygare, men efter att ha störtat och hamnat på sjukhus 1941 väcktes hans intresse för poesi och skrivande. Under flera decennier påverkade han det svenska konstlivet med sitt egensinne, sin humor och sitt allvar. Ofta präglades språket av en svart humor i en anarkistisk anda med ett tydligt ställningstagande mot förtryck som fascism, nazism och militarism.

Under den senare delen av sitt liv var Hodell sysselsatt med att skriva radioteater.

Till Antikvariatet kommer Magnus Haglund, författare till den biografi om Hodell som gavs ut för ett par år sedan. Han ska berätta om Hodells liv och insatser som banbrytande poet och konstnär.

Skådespelaren Björn Granath framför några av Hodells ljuddikter och poeten Ann Smith, som var gift med Åke Hodell, läser dikter.

Kvällen på Antikvariatet är ett samarrangemang med Annan Musik, Folkuniversitetet och Föreningen Antikvariatets Vänner.