Vilka är tiggarna och vad vill de med sina liv? Vilka är vi och vad vill vi med våra liv? Hur påverkar det nya Europa oss alla?

Dessa frågor upptar manusförfattaren Ylva Juléns tillvaro just nu. Hon letar efter alla möjliga röster för att försöka besvara dessa frågor.

Det är tillsammans med skådespelaren Peter Sundberg, som hon genomför detta forskningsprojekt, som är tänkt ska mynna ut i en föreställning på Östgötateatern under nästa spelsäsong. Enligt planeringen ska de presentera ett grovmanus för teaterledningen i november.

– Det är oerhört modigt av teatern att våga satsa på den här typen av dokumentärteater, säger Ylva Julén.

Hennes eget uppvaknande skedde i vintras, när hon på avstånd följde hur EU-migranter blev avhysta från sin bosättning utanför Stockholm, inte långt från hennes egen bostad. Detta väckte en rad frågeställningar hos henne. Samtidigt hade Peter Sundberg under en längre tid haft en önskan om att få göra dokumentärteater igen.

Ylva räds inte sitt vidlyftiga material, som hittills utgörs av en omfattande mängd av djupintervjuer med EU-migranter , som uppehåller sig eller har uppehållit sig i Östergötland. Tillsammans med Peter Sundberg och ett handfull skådespelare, som går ut och in i projektet, har de också intervjuat politiker, eldsjälar inom organisationer och kyrkor som försöker hjälpa tiggarna. Flera andra intervjuer, med bland annat olika myndigheter, väntar på att genomförs nu under hösten.

– Jag är inte rädd för kaos. Jag tror att man måste våga dyka och förlora fotfästet, för att få liv i materialet, konstaterar Ylva Julén.

Läs hela artikeln i dagens tidning