Folkbladet träffade Marc Hoffmann på E.ON: s kontor på Östra Promenaden 5 i Norrköping. Under guidning av företagets regionchef Björn Persson har han bland annat hunnit med att träffa Agro Etanol som är E.ON: s största kund på värmesidan, ätit middag med landshövding Elisabeth Nilsson, frukost med kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och en rundvandring i Inre Hamnen. Norrköping är en av E.ON: s fyra ”starka orter” i Sverige; företaget har ungefär 400 anställda medarbetare och ett stort antal privat- och företagskunder i trakten.

Marc Hoffmann flyttade till Sverige från Tyskland 2006. Familjen trivdes och rotade sig i Malmö där Marc Hoffmann också fick alltmer ansvarsfulla arbetsuppgifter på E.ON Sveriges huvudkontor som finns just i Malmö. 2010 utnämndes han till finansdirektör i firman. Sedan 2013 har familjen medborgarskap i både Tyskland och Sverige. När Marc Hoffmann utsågs till Sverigechef så kom han från ett arbete som ”Senior Vice President i Group Accounting & Controlling” på E.ON: s huvudkontor i Essen i Tyskland.

Marc Hoffmann visade stort engagemang och intresse för det han kallar för "cirkulär ekonomi".

– Det händer så otroligt mycket på tekniksidan som gör det möjligt för oss och våra kunder att använda energin flera gånger; att verkligen skapa kretslopp där produktion och konsumtion av energi möts, sa han till Folkbladet.

E.ON: s leverans av ånga till Agroetanol är ett exempel som lyfts fram under samtalet.

– Ångan användes tidigare att enbart producera el och värme. Nu används ångan dessutom av Agroetanol innan den går tillbaka in till oss och värmer vattnet till våra fjärrvärmeleveranser, berättade Hoffmann.

E.ON: s företagsledning har antagit visionen "Helt hundra 2025". Det betyder att företagets hela verksamhet och affärer ställs in mot målet att senast 2025 så ska 100 procent av den energi som E.ON använder och säljer vara återvunnen eller förnybar.

– Det är en krävande utmaning för vårt företag. Men det är så vi vill ha det. Engagemanget bland våra medarbetare är också mycket starkt för att vi ska nå våra mål, sa Marc Hoffmann.

E.ON är en stor elnätsägare. Företaget har plöjt ner 10-tals miljarder kronor i investeringar för att vädersäkra elnäten i Sverige och därmed kunna minimera elavbrotten för hushåll och företag.

– Våra elnät ska vara säkra och moderna. Många av våra kunder är också så kallade "prosumers" - de både konsumerar och producerar el - och våra elnät ska kunna serva kunderna i båda riktningarna, berättade Marc Hoffmann.