Logga in
Logga ut

Widar Andersson

Widardirekt

Släpp det här nu snälla Stefan Löfven

WidarDirekt Lagrådet har nu i skarpa ordalag dömt ut regeringens och vänsterpartiets förslag om ”vinstbegränsningar.” TT rapporterar om Lagrådet:

” Enligt Lagrådet är förslaget, som egentligen omfattar flera olika lagrådsremisser, inte ordentligt berett. Det är också oklart om syftet med förslagen uppnås och förslagen kan vara i strid med grundlagsregler om den kommunala självstyrelsen och näringsfriheten, enligt Lagrådet.

Mer att läsa: Socialdemokraternas stora grej. 

"Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beredningsunderlag" , skriver rådet i stycket om regeringens underlag för förslaget.

Oklara följder

Lagrådet konstaterar också att regeringen vill att vinstbegränsningen enligt utredningens förslag ska införas i full skala inom skolan och omsorgens område, "utan något slags tester i verkligheten".

"Konsekvenserna av om utredningen missbedömt verkningarna av vinstbegränsningarna kan uppenbarligen bli högst oönskade", skriver juristerna i Lagrådet.

De framhåller bland annat att regeringens bedömning av hur många företag som påverkas och vad de kan tänkas göra om förslagen införs vilar på ett mycket löst underlag. Regeringen utgår ifrån att de flesta av företagen, även de som fungerar bra, kommer att vilja fortsätta med sin verksamhet om vinstbegränsning, enligt förslaget, införs. Lagrådet är inte övertygat.

Det finns anledning att ifrågasätta, enligt juristerna, "om ens hjälpligt säkra sådana slutsatser kan dras av det material som lagt fram:"

Drabba elever

Lagrådet skriver att det inte kan uteslutas att ett "stort antal vårdtagare och brukare jämte deras anhöriga samt ett stort antal elever och föräldrar på olika sätt kommer att drabbas negativt av t ex nedläggningar, överlåtelser och organisationsförändringar".

Lagrådet undrar varför regeringen inte lagt fram något alternativt förslag, ett att jämföra med, till exempel om att ställa kvalitetskrav på bolagen.”

 

Jag kan ärligt talat inte förstå varför Socialdemokraterna inte släpper den här saken nu? Varför detta förnedrande självplågeri för detta hoprafsade förslag som ingen seriös bedömare har gjort annat än sågat de senaste åren? Politiskt har inte regeringen längre behov av Vänsterpartiets röster i budgetomröstningar. Det är valår; alla går sina egna vägar och vårbudgeten är inget att bry sig om i sammanhanget. Ingen vill ha extraval några månader före ordinarie val.

Det är en psykologisk gåta hur S har kunnat låta den här saken fortgå. Vad tror man sig vinna genom att visa upp regeringsoförmåga, hafsiga förslag och symbolpolitik från V?

Ta istället itu med de verkliga problem som finns när privata och offentliga intressen blandas på ett slarvigt sätt. Det finns en stor majoritet i riksdagen för att bättre reglera sådant som överkonsumtion, betygen, köerna, etableringsregler och ersättningsmodeller.

Det finns också en stor majoritet för att sätta kvalitetskrav i centrum.

Så snälla S: Bespara oss fortsatt förnedring!

Widar Andersson

 

"Bara inte knivarna börjar vina"

WidarDirekt I senaste Sifo som publiceras i Svenskan och GP noteras två säkerställda förändringar. Dels tappar Socialdemokraterna tre procentenheter och landar på 25 procent. Dels ökar Sverigedemokraterna med nästan fyra procentenheter till snudd på 19 procent.


I någon mening är saken naturligtvis ganska odramatisk. Vi har inte Hattar eller Mössor längre. De båda partierna dominerade svensk politik under större delen av 1700-talet. Nu är de borta sedan länge. Dagens dominerande parti har varit än mer seglivat. Socialdemokraterna är inne på sitt tredje sekel som parti och i sitt andra sekel som regeringsparti. De sista fyrtio åren har det dock börjat gå lite knackigare. Inte snabbt och abrupt. Utan rännil för rännil – ungefär som Svenska Kyrkans tapp av medlemmar – har väljarstödet stadigt minskat för Socialdemokraterna.
Jan Lindhagen var en av den förra generationens mest intressanta intellektuella socialdemokrater. I flera olika skrifter och sammanhang på 1970- och 80-talen pekade Lindhagen på vad som var på väg att hända med Socialdemokraterna.
Statsvetenskapsprofessor Anders Lidström presenterade tidigare i år forskarrapporten "Socialdemokratins tillbakagång 1973-2014". (Anders och jag var en gång i tiden ombudsmannakollegor på det socialdemokratiska ungdomsförbundet rikskontor i Stockholm.)
I sin rapport refererade Lidström till den interna S-debatten efter valförlusten 1976. I partitidningen Tiden hävdade Lindhagen att "de pågående samhällsförändringarna i form av minskad industrialisering och befolkningsomflyttningar gradvis rycker undan förutsättningarna för en socialdemokratisk politik. Hans förutsägelse var därför att stödet för partiet skulle komma att minska framöver”.
”Lindhagen fick rätt” konstaterar Anders Lidström kort och gott.


I en något annan mening så rymmer utvecklingen självklart en hel del dramatik. I en artikel i Arena (19 maj) skriver Håkan A Bengtsson – vår generations mest intressanta intellektuella socialdemokrat – under rubriken ”Tidsandan lägger sten på börda för S”. Håkan tar tag i de lite större rörelserna och konstaterar helt riktigt att det ensidiga fokuset på migrationspolitiken är alldeles för närsynt. Migrationspolitiken är väl snarare – tänker jag – en av de där stenarna som gör bördan extra tung för S just nu. Först många år av misskött och för omfattande invandring till bidrag och förorter. Sedan en ”tvärvändning”. Sedan en obegriplig uppgörelse med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet som ger 9000 oidentifierade män från Iran/Afghanistan utan asylskäl rätt att stanna i Sverige på det allmännas bekostnad. Sedan ännu ett utspel åt andra hållet där S presenterade sin nya migrationspolitik på ett onödigt nervöst och smått brutalt sätt som fick vänster – och känslofalangen att – fullt begripligt – gå i taket på bästa sändningstid.


Men som sagt. Migrationspolitiken är bara en av stenarna; inte Stenen. Håkan A Bengtsson återkopplar i sin text till en uppmärksammad artikel av bland andra forskaren Jens Rydgren som tidigare i veckan publicerades av Arena. Rydgren argumenterar för att S inte kommer att vinna några flyktade väljare åter från SD genom sin omsvängning i migrationen. Vara hur det vill med den saken. Det är ett stickspår. Håkan A Bengtsson hittar dock annat och mer intressant innehåll i Rydgrens artikel: ”Men jag fastnar också för några andra aspekter i undersökningen. En stor majoritet av de forna s-väljarna som nu röstar på Sverigedemokraterna vill ha en moderat skatte- och välfärdspolitik. Har de blivit mer borgerliga på senare tid? Eller har de alltid tänkt i dessa banor men av historiska och kulturella skäl inte kunnat rösta borgerligt men tycker nu att SD under Jimmie Åkesson är ett mer acceptabelt alternativ?
Undersökningen bär vittnesbörd om ett pågående politiskt och ideologiskt maktskifte.”


Det finns naturligtvis inget som säger att S kommer att falla ihop just nu och på ett iögonfallande sätt. Socialdemokratin har i mina ögon betydande kvaliteter och framtiden lär avgöras av om partiet kommer att tas om hand om moderata krafter som kan sätta in det i nutiden som ett 15-20 procents parti som kan återkomma som partner i de flesta regeringar framöver. Tar vänstern över – drygt hundra år efter att de kastades ut ur S – så är det däremot god natt tämligen snabbt.
En av stenarna i S börda är att partiledningen– för att låna ord av Göran Persson – ”inte har orden”. Ord är viktiga i politik. Väl skötta Ord beskriver, fångar in, samlar, skapar relevans, visar på konflikter, ger argument för varför vi bör luta åt det eller detta hållet nu. Illa skötta ord stöter bort, splittrar, skapar förvåning och förvirring om åt vilket håll vi egentligen lutar?
Det finns inga enkla svar på vad Socialdemokraterna bör göra just nu. Förmodligen inga krångliga svar heller. Historien, SD, M och dagspolitiska misstag pressar S från alla håll.
Det är nog bara att nöta på med trygghet som gäller just nu fram till valet. Kanske behöver det inte gå så illa; det behöver inte vara ett ras som har inletts. Viktigast är att partiets ledarskikt inte börjar sticka knivar i varandra i slagsmål om arvet redan innan begravningen.
Widar Andersson

 

 

Ett ja ska vara ett ja

WidarDirekt Gunnar Strömmer är partisekreterare för Moderaterna. Tidigare i veckan träffade han riksdagsjournalisterna för att lägga ut texten om politik i allmänhet och om moderat politik i synnerhet.


Med några enkla ord beskrev han de stora uppgifter som ligger framför politiken de närmaste mandatperioderna. Strömmer konstaterade dels att – som alla säger nuförtiden – att ”ett nej ska vara ett nej”. Vilket är ett viktigt invandringspolitiskt uttalande. Den som får avslag på sin ansökan att lämna landet ska också skyndsamt lämna landet. Denna politiska hållning är svår nog att få till i verkligheten. Vare sig polisen eller Migrationsverket klarar av sina uppgifter i dag. Det behövs bättre politik, fler poliser och tydligare och stramare regelverk för att få ordning på saker och ting.

Mer att läsa: Nygamla moderaterna

 


Men den stora och riktigt krävande uppgiften för politiken är att se till att ”ett ja ska vara ett ja”, sa Gunnar Strömmer med en integrationspolitisk ordvändning som förtjänar att bli klassisk. Den som får ja på sin ansökan att stanna i landet ska ha fått ja till någon annat än kriminella förorter, arbetslöshet, bidrag, dåliga skolor, språklig isolering och ett allmänt utanförskap till Sverige och det svenska.


Den som får ja ska få ja till krävande chanser att så snabbt som möjligt komma in i det svenska samhället. In i språket, in i arbetslivet, in till studier och in som delaktig i det svenska välfärdssystemets finansiering.


Att få ordning på ja kommer att ta betydligt längre tid än att få ordning på nej. Nej och ja hänger förstås ihop som kommunicerande kärl. Under överskådlig tid kommer Sverige att behöva många fler verkliga nej för att kunna ha en chans att kunna ge ut vettiga ja. Att hålla invandringen på rimligt låga nivåer är ingen avancerad vetenskap. Det bör gå att få till någorlunda snabbt. Att skapa en effektiv struktur för integration kräver noggranna förberedelser och gott kunskapande.

 

Mer att läsa: Släpp paniken Löfven.


Moderatledaren Ulf Kristersson avslutningstalade vid lunchtid på lördagen på Moderaternas valkonvent i Göteborg. Han såg framför sig något slags variant av ”Lindbeckkommissionen” som 1993 presenterade betänkandet ”Nya villkor för ekonomi och politik”. De genomgripande förslagen som till stor del genomfördes bidrog till att Sverige relativt snabbt kunde komma igen då inflations-och devalveringsekonomin kraschade med kronfall och massarbetslöshet som följd.
Nu har vi en liknande situation i integrationspolitiken, sa Ulf Kristersson. Det finns ingen snabb fix. Det kommer att ta tid. Men det kommer att gå, sa Kristersson.
Så är det. Ett ja ska vara ett ja. Inget annat duger.


Widar Andersson

Jimmie Åkesson var Agendas stjärna

WidarDirekt Agenda

Nio punkter om hur det gick och blev på Agendas partiledardebatt.

Valet ligger fyra månader framåt. Väljarna är avvaktande. Opinionsmätningarna ger inga vidare värst besked om vartåt det lutar. Den gamla ordningen har tagit slut för vem och vilka som styr i inrikespolitiken. I typ 70 år var det Socialdemokraterna. Sedan var det åtta år med den borgerliga Alliansen. Nu kan man väl säga att Sverigedemokraterna styr landet, i vart fall indirekt genom att de gamla majoriteterna har sträckt vapen. De vill inte och kan inte regera med någon större auktoritet och än mindre majoritet.
Agendas partiledardebatt på söndagskvällen hade sålunda förutsättningar att bli extra laddad. Samtliga åtta av riksdagens partiledare hade goda skäl att försöka visa upp sig från sina bästa sidor för att om möjligt kvala in till bättre positioner efter nästa val. Vilket de också gjorde. Försökte alltså.


Att tvärsäkert peka ut vinnare och förlorare i debatten ligger inte riktigt för mig. Det ligger i sakens natur att många människor lyssnar på sådana här program väldigt selektivt. Det finns inga ”sanningar” utan bara en mängd uppfattningar.
Med detta väl sagt så dristar jag mig till att ge några omdömen om vilka block, partier och personer som hade den bästa kvällen i Agenda.

Mer att läsa: Miljöpartiets veto har fallit.

 


0. Det är uppenbart att Stefan Löfven och Ulf Kristersson är alldeles för bra för de konstellationer som de nu är satta att företräda. Kvällen med Agenda visade tydligt att det behövs något nytt; nya partisamarbeten – kanske nya partier som smörjmedel – för att skapa underlag för vettig politik för välfärden, välståndet, rättvisan och klimatet.


1. Jimmy Åkesson var den första timmens stora stjärna. Vilket i lika delar berodde på Åkessons egen skicklighet och kompetens och den rödgröna sidans stelbenta oförmåga att diskutera sakfrågor utöver skatter och anställningsvillkor.


2. Ulf Kristersson sa kloka och välavvägda saker under debatten om flera utav Sveriges allvarliga problem. Inte minst när det gäller migration. Han tenderar dock att komma bort när debatten blir lite hetsigare. Men det kanske inte är ett problem?

Mer att läsa: Inte mycket till terrorist.


3. Annie Lööf klarade sig ganska bra tror jag. Hon har ett genomtänkt sätt att argumentera även i frågor där hon är trängd.


4. Stefan Löfven är inte hemtam i den här sortens debatter. Det kanske inte är något problem det heller i långa loppet? Vad som borde sjunka in hos Löfvens kampanjgrupp är att den här valrörelsen är inte den då framgång byggs påöverdrifter, påhitt och nidbilder.

5. Jonas Sjöstedt var på hugget. Han har en position ungefär likt den som har Jimmie Åkesson har. Inget av de båda partierna är i närheten av att ta regeringsansvar. Sjöstedt svingar åt båda håll. Hans intresse för personangrepp och lågheter förklarar dock till dels varför SD är minst dubbelt så stora som Vänsterpartiet.


6. Jan Björklund är alltid intressant. Han är dock alltmer av en ensam agent som tycks ha gett upp tanken på att vara med i ännu en regering.

7. Ebba Busch Thor kan nog vara hyfsat nöjd med kvällen. Hon fick in ett par riktiga fullträffar.


8. Isabella Lövin hade en av sina bästa debattkvällar utifrån sin lilla valkrets. På en död planet skapas inga jobb var till exempel hennes rappa svar på programledarnar kritik av att hon talade om klimatet när ämnet var jobb. 

Widar Andersson

Ulf Kristersson fick ut både ord och bild

WidarDirekt Ytterligare ett steg mot vad som kan kallas för ”normalisering av SD” togs på söndagskvällen (29/4) i SVT: s Agenda då moderatledaren Ulf Kristersson mötte SD: s partiledare Jimmie Åkesson i en direktsänd debatt om invandring och integration.


De båda partiledarna förde ett intressant och respektfullt samtal med varandra. Ulf Kristersson tog givetvis en kalkylerad risk; att möta Åkesson är inte lätt.

Kristerssons företrädare Anna Kinberg Batra stupade på SD-frågan, skulle man kunna säga. Hon avfärdade inte för all framtid någon form av samarbete med Sverigedemokraterna i frågor där partierna hade samma uppfattningar. Ulf Kristerssons strategi har från det första talet han höll som partiledare (1 oktober 2017) varit att säga att de han vill regera, samtala, samarbeta och kompromissa med är vännerna i Alliansen och att de han i vissa fall vill göra blocköverskridande överenskommelser med är Socialdemokraterna. Medan han håller armlängds avstånd till SD och Jimmie Åkesson.

 

Denna linje upprätthölls även i Agendastudion. Samtidigt markerade Kristersson att han faktiskt kunde förstå varför människor röstade på SD 2014 efter Åkessons parti då vid den tiden var de enda som på allvar talade om invandringsproblemen. Kristersson valde upplägget att erkänna SD: s viktiga roll som problempekare medan han inte så några fördelar med att involvera SD i problemlösningsförhandlingar; detta därför att SD inte grunden ”inte har några lösningar” (utöver att ta ner invandringen till nära noll) i de stora frågorna om integration.


Jimmie Åkesson påpekade att i dessa dagar när till och med ledarna för ”Nord- och Sydkorea talar med varandra” så borde vi här ”hemma kliva ur sandlådan” och släppa på låsningarna mot SD. Vilket de ju i praktiken faktiskt redan har gjort. Båda sidor i politiken är angelägna om att få med SD på sin sida i olika frågor – upphandlingar, välfärdsvinster, med mera och SD är likvärdigt som alla andra med i Försvarsberedningen – när det passar dem själva. Men därifrån är steget ännu ganska långt till en regelrätt förhandling.


Ulf Kristerssons hållning är högt rimlig ur ett eget partiperspektiv. För utomstående kan det förstås te sig väl abstrakt att hänvisa till ”värderingar och ”känslor” om SD” när samarbetsolusten ska förklaras. Men sådana är villkoren för Moderatledaren under överskådlig tid. Vilket i politiken inte behöver vara synonymt med evigheten.


Jimmie Åkesson har ett lättare race. Han leder i och för sig ett allt större parti med alltfler ”vanliga” väljare och förtroendevalda som ogillar spektakel och alltför tvära kast ungefär lika mycket som andra partipolitiker. Åkesson behöver därför anpassa sig mer till sitt parti än vad han har behövt göra tidigare. Men tvivels förutan har han ett större friutrymme att förhålla sig till svåra och sammansatta saker på ett enkelt sätt. Partier långt borta från makt och regering kan säga sådant som ”stoppar vi invandringen så får vi råd med allt detta” eller ”det är bara att höja skatten för de rika så får vi råd med allt detta.”


I Agenda sade sig Jimmie Åkesson vara öppen för kompromisser och att ge och ta i förhandlingar med Moderaterna om invandring och integration. Han är säkert ärlig och uppriktig på den punkten. En stor majoritet av medborgarna som sätter invandrings- och integrationsfrågorna högst/näst högst på dagordningen vill säkert också få till stånd överenskommelser som begränsar invandringen, förstärker integrationen, får bukt med kriminaliteten och tiggeriet.


Men partilogiken klarar ännu inte av stora och breda överenskommelser i de här frågorna. Vilket debatten i Agenda tydligt visade.

 

Jag tror att både Kristersson och Åkesson kan vara nöjda med sina insatser i studion. Jimmie Åkesson därför att debatten alls genomfördes och därför att han ännu kan framstå som den av etablissemanget förskjutne. Ulf Kristersson därför att han klarade av att hålla sin ”vuxna stil” och sina strategiska talepunkter på ett bra sätt och därför att det vi som tittade såg var något som faktiskt såg ut som samtal och förhandlingsinledningar snarare än som smällande i dörrar och ropande i falsett.

Widar Andersson

Löfven tar större risk än Lööf

WidarDirekt Centerpartiet har beslutat sig för att rösta med S, V och MP för att genomföra den förskräckligt illa ihopkomna ”Gymnasielagen” som ger ett antal tusen unga män utan asylskäl och utan känd identitet möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. För några dagar sidan resonerade jag så här på Folkbladets ledarsida: ”

”Jag kan tänka mig att Centerpartiet lutar åt att rösta med regeringen. Inte därför att de tycker att förslaget är särskilt bra. Utan därför att de låtit sig trängas in i ett hörn med mycket begränsad valfrihet: Säger de nej till förslaget så riskerar Centerpartiet att få skulden för att "solidarisera sig med SD för att släcka hoppet för unga flyktingar."

Säger de ja till förslaget så riskerar Centerpartiet en massiv kritik för att allvarligt ha "skadat den borgerliga alliansens segerchanser och trovärdighet."

Den senare kritikstormen är sannolikt att föredra för Annie Lööf och hennes centerpartister. Alliansen är ärligt talat inget hett regeringsalternativ och den migrationspolitiska sprickan är väl känd och intecknad och gör ingen skada.

Sakfrågan i sig är också mer eller mindre körd. Migrationsverket, domstolarna och polisen förmår inte att hantera situationen med ut- och avvisningar.” (21/4)

 Förslaget som nu antagligen – voteringen lär kunna bli en rysare eftersom det räcker med ett par stycken sidbytare för att regeringen tappar sin majoritet – röstas igenom passar inte särskilt väl ihop med socialdemokraternas nygamla profil på det viktiga migrationspolitiska fältet.

Samma dag (24/4) som C meddelade sitt beslut så presenterade S nya krav på invandrarna. I sammanfattning och med mina ord: De som inte deltar i svenskundervisning ska bli av med socialbidraget.

Att S ändå tar risken att åter tappa väljare till SD och låter stackars Heléne Fritzon lägga fram den så kallade Gymnasielagen indikerar hur pass hett Socialdemokraterna åstundar att ställa till det för Ulf Kristersson; moderatledaren som ligger klart bäst till att väljas till statsminister efter valet. Löfven tar nog större risker än Lööf.

Kristerssons försvarslinje för att hålla SD-frågan borta är att hänvisa till att allt samtalande, förhandlande och kompromissande sker med Alliansen. Nu kan S visa att den där Alliansen är det inte så mycket med: Nu förhandlar vi med allianspartiet C!  Kristerssons maktbas krymper och agitationen mot honom som SD-allierad kommer att stormstegras här fram mot förstamaj.  Den utskällda LO-valfilmens påståenden om SD och M kommer att framstå som diskreta antydningar jämfört med vad som kan komma nu.

Jag kan å ena sidan förstå upprördheten över gymnasielagen som sådan. Jag instämmer med Lagrådet att någon slags anständighetsgräns för lagstiftningsunderlag har passerats i och med detta. Som Expressen kommenterar saken (24/4) så är numera principlösheten den enda kvarvarande principen i migratinspolitiken. Men jorden går trots allt inte under. Den stora omsvängningen gjordes i november 2015. Saker och ting är allvarliga. Men inte katastrofnära.

Å andra sidan har jag därför svårare att förstå att så många tänkande och kloka borgerliga personer i närheten av Moderaterna utstrålar en sådan begravningsstämning – i och med centerns besked - vad gäller den borgerliga Alliansens chanser. Nätet – i vart fall twitter där jag hängt ett tag – sjuder av uppgivenhet och ilska. Lite kort stubin där tror jag.

Alliansen var ett genidrag 2004/2005. Mandatperioden 06-10 växlades genidraget över i kompetent och skicklig regeringspolitik i majoritetsställning med stark förändringspotential och gott handlag för oväntade händelser. Mandatperioden 10-14 försvann majoriteten och glansen flagnade. Efter 2014 är Alliansen ett minne blott. Nästa regering kommer inte att bestå av Alliansen.

Nästa regering kanske kommer att bestå av M och ytterligare något borgerligt parti. Eller bara av M. Eller M och S ihop. Eller, si eller så.

Dagens besked från Centerpartiet ändrar inget i sak för detta. Om vi leker med tanken att M och C skulle vara stommen i nästa regering så kommer de naturligtvis att kunna hantera skillnader partierna emellan. Annars har de knappast i regeringen att göra.

Det ska bli intressant att se vilket pris som S får betala för att C nu ger S en framgång i den retoriska regeringsbildningskampen. Jag blir förvånad om inte Annie Lööf har med sig ett byte hem till rävlyan. 

Widar Andersson

 

 

 

 

 

 

Rapp och erfaren politisk kommentator. Sju dagar i veckan skriver han ledarartiklar i Folkbladet. Han skriver krönikor i flera andra tidningar. Widar citeras ofta i riksmedia och hans inlägg noteras både till höger och vänster i politiken. På WidarDirekt skriver Widar med oregelbundna mellanrum. Typ när något händer - eller en ny tanke dykt upp - och det är för långt att vänta till nästa ordinarie ledarsida i Folkbladet. 

  • Twitter
  • Widar Andersson
  • Instagram
  • Widar Andersson