Folkbladet

Arbetsförmedlingen bryter mot regler

I förra veckan beslutade Arbetsförmedlingen att LTB Kompetens fas 3-projekt Jobbsmedjan får starta igen. Beslutet togs utan att Arbetsförmedlingen rådfrågat facket som reglerna säger att de ska göra.

Den 3 maj stängde arbetsförmedlingen fas 3-projektet Jobbsmedjan. Den officiella förklaringen var att det inte fanns någon anställd projektledare.

Nu har LTB Kompetens anställt en projektledare. Arbetsförmedlingen beslutade därför att verksamheten får starta igen.

- Vi har haft ett möte med Arbetsförmedlingen och alla är nöjda och glada. Vi fick löfte om att öppna igen, med start den 13 juni, säger Lars Bergkvist, vd för LTB Kompetens och ansvarig för Jobbsmedjan.

AF bryter mot avtal
Åsa Palmqvist, tidigare anställd som projektledare på Jobbsmedjan, är inte nöjd och glad. Tvärtom tycker hon att Arbetsförmedlingen kontinuerligt brister i sin kontroll av fas 3-anordnarna.

- Att ge dem en andra chans visar att fas 3-systemet inte handlar om människor - utan om siffror i statistiken, säger Åsa Palmqvist.

Bidragskonkurrens
Åsa Palmqvist provanställdes som projektledare för Jobbsmedjan den 1 mars. Detta efter att Arbetsförmedlingen upptäckt att fas 3-deltagarna på Jobbsmedjan arbetat som projektledare.

Efter fyra veckor som provanställd blev Åsa Palmqvist fast anställd. Efter ytterligare två veckor fick hon sparken.

Istället ville Lars Bergkvist anställa en fas 3-deltagare med nystarts-
bidrag. I praktiken innebär det att företaget slipper betala full lön för den projektanställda. I stället betalar Arbetsförmedlingen dubbla arbetsgivaravgifter åt företaget.

Kontakta facket
När en arbetsgivare vill anställa någon med nystartsbidrag måste Arbetsförmedlingen enligt regelverket alltid konsultera facket. Detta för att undvika bidragskonkurrens - alltså att en befintlig tjänst ersätts med nystartsbidrag.

- Jag kontaktade Arbetsförmedlingen dagen efter jag blivit uppsagd och varnade dem för att det handlade om bidragskonkurrens. Arbetsförmedlingen lovade dock att de skulle kontrollera att min uppsägning gått rätt till med Unionen, som är mitt fackförbund, innan de beviljade någon nystartsbidrag, berättar Åsa Palmqvist.

Struntar i facket
Bara tre dagar efter att Arbetsförmedlingen bröt avtalet beviljade man en fas 3-deltagare nystartsbidrag - trots att verksamheten var stängd, och utan att Arbetsförmedlingen rådfrågat Unionen.

- Vi har inte fått någon förfrågan om nystarts-bidrag, varken från Arbetsförmedlingen eller LTB Kompetens, förklarar Sonja Hallsten, regionchef för Unionen Öst.

Den 1 juni beslutar Arbetsförmedlingen att Jobbsmedjan får ta emot fas 3-deltagare igen - med start den 13 juni. Även detta beslut tar Arbetsförmedlingen utan att kontakta facket.

- Vi har ett avtal med Arbetsförmedlingen som innebär att de måste kontakta oss innan de tar beslut om nystartsjobb eller beviljar någon att bli fas 3-anordnare. Detta för att vi ska ha möjlighet att yttra oss. De behöver inte följa våra rekommendationer - även om de bör göra det, säger Niklas Hjert, förhandlingschef på Unionen.

Gösta Landgren, chef på Arbetsförmedlingen i Norrköping, tycker att
Arbetsförmedlingen agerat korrekt.

- Vi har än så länge ett muntligt avtal med LTB om att Jobbsmedjan ska få öppna. Vi har inte något påskrivet avtal. Först när vi ska skriva kontrakt tar vi kontakt med facket, säger Gösta Landgren.

Men tanken är väl att facket ska yttra sig innan ni sluter muntliga avtal?

- Efter mötet med LTB gjorde vi bedömningen att vi kunde skriva avtal. Men får vi in nya uppgifter från facket så skriver vi inte på, säger Gösta Landgren.

Ni har ju beviljat en projektledare nystartsbidrag utan att konsultera facket - anser inte du att ni bryter mot avtalet med Unionen då?

- Nu ställer du påståenden som du vet att jag inte vill, kan eller får svara på, säger Gösta Landgren.

Malin Wernström malin.wernstrom@folkbladet.se 011-200455